دکتر پیمان ادیبی

فوق تخصص گوارش

آدرس: 
خیابان شریعتی ، روبروی بیمارستان شریعتی ، مجتمع شریعتی
تلفن: 
03136278361