دکتر طوبی مومن

  فوق تخصص آلرژی و ایمنی شناسی بالینی

  آدرس: 
  کلینیک ویژه بیمارستان الزهرا (س)
  تلفن: 
  03136201818  دکتر رامین قاسمی

  فوق تخصص آلرژی و ایمنی شناسی بالینی

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، کوچه 2 ، مجتمع آژند ، بلوک a ، طبقه دوم
  تلفن: 
  03132201688