دکتر سیدناصرالدین مصطفوی

  فوق تخصص بیماری های عفونی اطفال

  آدرس: 
  خیابان ابن سینا - کوچه سنبلستان- کلینیک ویژه بیمارستان امین
  تلفن: 
  03134455051  دکتر منیرالسادات عمادالاسلامی

  فوق تخصص بیماری های عفونی اطفال

  آدرس: 
  خیابان استانداری ، کلینیک ویژه بیمارستان خورشید
  تلفن: 
  03132240140