دکتر سحر وحدت

  فوق تخصص بیماری های کلیه

  آدرس: 
  خیابان استانداری ، کلینیک ویژه بیمارستان خورشید
  تلفن: 
  03132240140  دکتر عبدالامیر عطاپور

  فوق تخصص بیماری های کلیه

  آدرس: 
  خیابان استانداری ، کلینیک ویژه بیمارستان خورشید  دکتر مژگان مرتضوی

  فوق تخصص بیماری های کلیه

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، کوچه 2 ، مجتمع آژند ، بلوک a ، طبقه دوم