دکتر عباس ساروخانی

  فوق تخصص جراحی عروق

  آدرس: 
  خیابان استانداری ، کلینیک ویژه بیمارستان خورشید
  تلفن: 
  03132240140  دکتر مرتضی شاه بندری

  فوق تخصص جراحی عروق

  آدرس: 
  کلینیک ویژه بیمارستان الزهرا (س)
  تلفن: 
  03136201818