دکتر فروغ سلطانی نژاد

  فوق تخصص ریه

  آدرس: 
  خیابان استانداری ، کلینیک ویژه بیمارستان خورشید
  تلفن: 
  03132240140  دکتر منصور شهپریان پور

  فوق تخصص ریه

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، کوچه 19 ، مجتمع پزشکی تخصصی بهبود
  تلفن: 
  03132204574  دکتر سمیه صادقی

  فوق تخصص ریه

  آدرس: 
  کلینیک ویژه بیمارستان الزهرا (س)
  تلفن: 
  03136201818  دکتر رامین سامی

  فوق تخصص ریه

  آدرس: 
  کلینیک ویژه بیمارستان الزهرا (س)
  تلفن: 
  03136201818  دکتر محمد امامی

  فوق تخصص ریه

  آدرس: 
  کلینیک ویژه بیمارستان الزهرا (س)
  تلفن: 
  03136201818  دکتر محمد گلشن

  فوق تخصص ریه

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، کوچه سپاهان ، مجتمع پزشکی سپاهان ، بلوک 4
  تلفن: 
  03132200385  دکتر محسن شیاسی

  فوق تخصص ریه

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، مجتمع آژند ، بلوک B ، طبقه اول
  تلفن: 
  03132227955  دکتر بابک امراء

  فوق تخصص ریه

  آدرس: 
  خیابان شیخ صدوق شمالی، خیابان شیخ مفید، ساختمان بامداد، پلاک ۱۱
  تلفن: 
  03136637177