دکتر پوریا همدانی

  فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

  آدرس: 
  خیابان استانداری ، کلینیک ویژه بیمارستان خورشید
  تلفن: 
  03132240140  دکتر نوشین خلیلی

  فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

  آدرس: 
  خیابان استانداری ، کلینیک ویژه بیمارستان خورشید
  تلفن: 
  03132240140  دکتر اشرف امین الرعایا

  فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، مجتمع پزشکی ملاصدرا
  تلفن: 
  03132205915  دکتر مجید رمضانی

  فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، کوچه 2 ، مجتمع آژند ، بلوک a ، طبقه اول
  تلفن: 
  03132233443  دکتر سعید بهرادمنش

  فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، کوچه 2 ، مجتمع آژند ، بلوک a ، طبقه چهارم
  تلفن: 
  03132240813  دکتر منصور سیاوش

  فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

  آدرس: 
  خیابان فردوسی، چهارراه فلسطین، ساختمان حکیم ، طبقه ۲
  تلفن: 
  03132232472  دکتر امیررضا گوهریان

  فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم

  آدرس: 
  خیابان امادگاه - ساختمان آژند - بلوک b - طبقه همکف - واحد ۸
  تلفن: 
  03132240884