دکتر محمدرضا صبری

    فوق تخصص قلب اطفال

    آدرس: 
    دروازه شيراز بلوار دانشگاه روبروی درب شمالی دانشگاه نبش کوچه زمانی واحد 243
    تلفن: 
    03136210050-2