دکتر فرشته فارغی

  متخصص بیماری های عفونی

  آدرس: 
  خیابان شریعتی روبروی بیمارستان شریعتی ساختمان فراز ط.سوم
  تلفن: 
  03136284567  دکتر سعیدرضا خلیلیان

  متخصص بیماری های عفونی

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، مجتمع پزشکی ملاصدرا  دکتر مرتضی ثناگویی زاد

  متخصص بیماری های عفونی

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، جنب داروخانه اصفهان ، مجتمع پزشکی بوعلی
  تلفن: 
  03132228970  دکتر سعید طغیانی

  متخصص بیماری های عفونی

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، کوچه 2 ، مجتمع آژند ، بلوک a ، طبقه دوم
  تلفن: 
  03132241416  دکتر سعید طغیانی

  متخصص بیماری های عفونی

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، کوچه 6 ، ساختمان میلاد
  تلفن: 
  0312241416  دکتر جواد بهشتی

  متخصص بیماری های عفونی

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، کوچه سپاهان ، مجتمع پزشکی سپاهان ، بلوک 4
  تلفن: 
  03132200778  دکتر محمدرضا یزدانی

  متخصص بیماری های عفونی

  آدرس: 
  خیابان استانداری ، کلینیک ویژه بیمارستان خورشید
  تلفن: 
  03132240140