دکتر هلیا حمصیان

  متخصص بیماری های مغز و اعصاب

  آدرس: 
  کلینیک ویژه بیمارستان الزهرا (س)
  تلفن: 
  03136201818  دکتر محمدرضا نجفی

  متخصص بیماری های مغز و اعصاب

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، کوچه 19 ، مجتمع پزشکی تخصصی بهبود
  تلفن: 
  03132228722  دکتر ناصر زکی زاده

  متخصص بیماری های مغز و اعصاب

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، مجتمع پزشکی ملاصدرا
  تلفن: 
  03132232312  دکتر حمیدرضا اخوان

  متخصص بیماری های مغز و اعصاب

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، جنب داروخانه اصفهان ، مجتمع پزشکی بوعلی
  تلفن: 
  03132215627  دکتر حسین باجغلی

  متخصص بیماری های مغز و اعصاب

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، جنب داروخانه اصفهان ، مجتمع پزشکی بوعلی
  تلفن: 
  03132228080  دکتر محمدعلی شریفی

  متخصص بیماری های مغز و اعصاب

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، کوچه 2 ، مجتمع آژند ، بلوک a ، طبقه دوم
  تلفن: 
  03132240841  دکتر مهدی ریسمانچیان

  متخصص بیماری های مغز و اعصاب

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، کوچه 6 ، ساختمان میلاد
  تلفن: 
  03132240756  دکتر محسن رئیسی

  متخصص بیماری های مغز و اعصاب

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه،مجتمع آژند،طبقه 3 اداری
  تلفن: 
  03132240901