دکتر سید عباس طباطبایی

  متخصص جراحی عمومی فوق تخصص جراحی توراکس

  آدرس: 
  خیابان شمس آبادی ، ساختمان MRI
  تلفن: 
  03132203098  دکتر غلامرضا مهاجری

  متخصص جراحی عمومی فوق تخصص جراحی توراکس

  آدرس: 
  خیابان شمس آبادی، چهار راه قصر،مجتمع قمرالدوله، طبقه 4، واحد 408
  تلفن: 
  03132242960