دکتر محمود اشرفی

    متخصص جراحی عمومی فوق تخصص جراحی نوزادان و کودکان

    آدرس: 
    خیابان شمس آبادی، چهارراه قصر، بن بست سودابه
    تلفن: 
    03132339731