دکتر فاطمه توکلی

  متخصص جراحی مغز و اعصاب

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، کوچه 2 ، مجتمع آژند ، بلوک a ، طبقه اول
  تلفن: 
  03132240877  دکتر سید سعدی توکلی

  متخصص جراحی مغز و اعصاب

  آدرس: 
  ابتدای خیابان بزرگمهر ، کوچه معراج ، ساختمان پزشکان
  تلفن: 
  03132674529  دکتر همایون تابش

  متخصص جراحی مغز و اعصاب

  آدرس: 
  کلینیک ویژه بیمارستان الزهرا (س)
  تلفن: 
  03136201818  دکتر مهدی شفیعی

  متخصص جراحی مغز و اعصاب

  آدرس: 
  کلینیک ویژه بیمارستان الزهرا (س)
  تلفن: 
  03136201818  دکتر سید جمال رضوی

  متخصص جراحی مغز و اعصاب

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، کوچه سپاهان ، مجتمع پزشکی سپاهان ، بلوک 4
  تلفن: 
  03132200417