دکتر مهتاب ضرغام

    متخصص جراحی کلیه ، مجاری ادرار فلوشیپ اورولوژی زنان

    آدرس: 
    چهارراه فلسطین - ابتدای خیابان فردوسی - ساختمان فردوسی
    تلفن: 
    03132222728