دکتر مژگان کیانجو

  متخصص داخلی

  آدرس: 
  خیابان سجاد.ابتدای خیابان سپهسالار ( قائم مقام فراهانی) ساختمان شیخ بهایی.ط اول زوج عصر
  تلفن: 
  03136605092  دکتر جمشید سارنج

  متخصص داخلی

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، کوچه 19 ، مجتمع پزشکی تخصصی بهبود
  تلفن: 
  03132211572  دکتر گلنار روضاتی

  متخصص داخلی

  آدرس: 
  خیابان شیخ صدوق شمالی ابتدای خیابان شیخ مفید روبروی بیمه البرز ساختمان 27 کلینیک و آزمایشگاه پورسینای حکیم
  تلفن: 
  03136638216 - 03136641145  دکتر شادی کاظمی

  متخصص داخلی

  آدرس: 
  خیابان شیخ صدوق شمالی ابتدای خیابان شیخ مفید روبروی بیمه البرز ساختمان 27 کلینیک و آزمایشگاه پورسینای حکیم
  تلفن: 
  03136638216 - 03136641145  دکتر محمدرضا ثقفی

  متخصص داخلی

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، جنب داروخانه اصفهان ، مجتمع پزشکی بوعلی
  تلفن: 
  03132229092  دکتر علی بنان

  متخصص داخلی

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، جنب داروخانه اصفهان ، مجتمع پزشکی بوعلی
  تلفن: 
  03132212145  دکتر علی اصغر فرهادیه

  متخصص داخلی

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، جنب داروخانه اصفهان ، مجتمع پزشکی بوعلی  دکتر فرحناز حریرفروشان

  متخصص داخلی

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، جنب داروخانه اصفهان ، مجتمع پزشکی بوعلی
  تلفن: 
  03132227441  دکتر عبدالمهدی بقایی

  متخصص داخلی

  آدرس: 
  خیابان شیخ مفید. کلینیک پورسینای حکیم
  تلفن: 
  03136640213  دکتر مژگان کیان جو

  متخصص داخلی

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه،مجتمع آژند،طبقه 2 اداری  Pages