دکتر پوریا عادلی

    متخصص رادیوتراپی

    آدرس: 
    خیابان شیخ صدوق شمالی ابتدای خیابان شیخ مفید روبروی بیمه البرز ساختمان 27 کلینیک و آزمایشگاه پورسینای حکیم
    تلفن: 
    03136638216 - 03136641145