دکتر مهدی شیرازی نژاد

  متخصص قلب و عروق

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، کوچه 19 ، مجتمع پزشکی تخصصی بهبود
  تلفن: 
  03132222747  دکتر ایرج شمسی

  متخصص قلب و عروق

  آدرس: 
  خیابان شمس آبادی ، نبش خیابان شیخ بهایی ، مجتمع پزشکی قصر نور
  تلفن: 
  03139512161  دکتر حمید شمس الکتابی

  متخصص قلب و عروق

  آدرس: 
  خیابان شمس آبادی ، نبش خیابان شیخ بهایی ، مجتمع پزشکی قصر نور
  تلفن: 
  03132240084  دکتر معصومه صادقی

  متخصص قلب و عروق

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، کوچه 2 ، مجتمع آژند ، بلوک a ، طبقه همکف  دکتر بهرام نشاط دوست

  متخصص قلب و عروق

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، کوچه 2 ، مجتمع آژند ، بلوک a ، طبقه همکف
  تلفن: 
  03132240841  دکتر سیده سهیلا منصوری

  متخصص قلب و عروق

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، کوچه 2 ، مجتمع آژند ، بلوک a ، طبقه اول
  تلفن: 
  03132240879  دکتر امیرحسین ازهری

  متخصص قلب و عروق

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، کوچه 2 ، مجتمع آژند ، بلوک a ، طبقه چهارم  دکتر علی اعتصام پور

  متخصص قلب و عروق

  آدرس: 
  ابتدای خیابان بزرگمهر ، کوچه معراج ، ساختمان پزشکان
  تلفن: 
  03132641000  دکتر رویا سرتاج

  متخصص قلب و عروق

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، کوچه 6 ، ساختمان میلاد
  تلفن: 
  03132209896