دکتر مرجان مسجدی

  متخصص چشم فلوشیپ شبکیه

  آدرس: 
  خیابان شریعتی .روبروی اورژانس شریعتی.ساختمان فراز طبقه دوم
  تلفن: 
  03136285548  دکتر علیرضا دهقانی

  متخصص چشم فلوشیپ شبکیه

  آدرس: 
  خیابان توحید ، چهارراه پلیس، مجتمع ماکان 3  دکتر بهمن رئیسی

  متخصص چشم فلوشیپ شبکیه

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه،مجتمع آژند،طبقه 3 اداری
  تلفن: 
  03132240903  دکتر سیروس بخت آور

  متخصص چشم فلوشیپ شبکیه

  آدرس: 
  خیابان امادگاه - ساختمان آژند - بلوک b - طبقه سوم - واحد 310
  تلفن: 
  03132240818