دکتر مهدی جهانمرد

  متخصص چشم فلوشیپ قرنیه و بیماریهای خارج چشمی

  آدرس: 
  خیابان چهار باغ بالا ، نبش کوچه کاویان ، مجتمع پزشکی پارسیان
  تلفن: 
  03136623534  دکتر امین حسین رهگذر

  متخصص چشم فلوشیپ قرنیه و بیماریهای خارج چشمی

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، کوچه 2 ، مجتمع آژند ، بلوک a ، طبقه چهارم
  تلفن: 
  03132248081  دکتر نیما کوشا

  متخصص چشم فلوشیپ قرنیه و بیماریهای خارج چشمی

  آدرس: 
  خیابان توحید ، چهارراه پلیس، مجتمع ماکان 3  دکتر سید احمد نوربخش

  متخصص چشم فلوشیپ قرنیه و بیماریهای خارج چشمی

  آدرس: 
  چهارراه فلسطین ، اول خیابان فردوسی ، ساختمان ساسان ، واحد۳۵
  تلفن: 
  03132205206