دکتر مرجان سجادی

    متخصص چشم فلوشیپ چشم پزشکی کودکان و انحراف چشم

    آدرس: 
    چهارراه فلسطین ، نبش خ فلسطین ساختمان دلیل التجاری طبقه اول
    تلفن: 
    03132227858