دکتر عبدالرحیم رحمن

  متخصص چشم پزشکی

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، کوچه 19 ، مجتمع پزشکی تخصصی بهبود
  تلفن: 
  03132217776  دکتر شادی رجائیه

  متخصص چشم پزشکی

  آدرس: 
  خیابان شمس آبادی ، نبش خیابان شیخ بهایی ، مجتمع پزشکی قصر نور
  تلفن: 
  03132240100  دکتر احمد حکمتیان

  متخصص چشم پزشکی

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، جنب داروخانه اصفهان ، مجتمع پزشکی بوعلی
  تلفن: 
  03132232058  دکتر علیرضا مزروعی

  متخصص چشم پزشکی

  آدرس: 
  ابتدای خیابان شمس آبادی ، جنب بانک پاسارگاد ، مجتمع هزاره
  تلفن: 
  03132202785  دکتر مهناز بابائیان

  متخصص چشم پزشکی

  آدرس: 
  ابتدای خیابان شمس آبادی ، جنب بانک پاسارگاد ، مجتمع هزاره  دکتر محمد مظفرپور

  متخصص چشم پزشکی

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، کوچه 12 ، مجتمع پزشکی گلدسته
  تلفن: 
  03132220430  دکتر عبدالمجید خیام باشی

  متخصص چشم پزشکی

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، کوچه سپاهان ، مجتمع پزشکی سپاهان ، بلوک 4
  تلفن: 
  03132202730  دکتر احمدرضا خلیلیان

  متخصص چشم پزشکی

  آدرس: 
  خیابان توحید میانی ، قبل از چهارراه پلیس ، ساختمان یاس ، واحد 501
  تلفن: 
  03136274240  دکتر حسین صادقیان

  متخصص چشم پزشکی

  آدرس: 
  چهارباغ بالا مجتمع پارك ورودي 4 طبقه 3 پلاك 586
  تلفن: 
  03136662588  دکتر حمید فشارکی

  متخصص چشم پزشکی

  آدرس: 
  میدان آزادی (دروازه شیراز) ، مجتمع آزادی ، بلوک ۳
  تلفن: 
  03136628792  Pages