دکتر رضا سلوکی

  پزشک عمومی

  آدرس: 
  خیابان شیخ صدوق شمالی ابتدای خیابان شیخ مفید روبروی بیمه البرز ساختمان 27 کلینیک و آزمایشگاه پورسینای حکیم
  تلفن: 
  03136638216 - 03136641145  دکتر اکرم نمازی

  پزشک عمومی

  آدرس: 
  خیابان شمس آبادی ، نبش خیابان شیخ بهایی ، مجتمع پزشکی قصر نور
  تلفن: 
  03132228086  دکتر امین نظام دلفاردی

  پزشک عمومی

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، جنب داروخانه اصفهان ، مجتمع پزشکی بوعلی  دکتر پروین بگلویی

  پزشک عمومی

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، جنب داروخانه اصفهان ، مجتمع پزشکی بوعلی
  تلفن: 
  03132212145  دکتر اکبر قندی

  پزشک عمومی

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، جنب داروخانه اصفهان ، مجتمع پزشکی بوعلی
  تلفن: 
  03132227628  دکتر شنتیا مصری نژاد

  پزشک عمومی

  آدرس: 
  ابتدای خیابان شمس آبادی ، جنب بانک پاسارگاد ، مجتمع هزاره
  تلفن: 
  03132241646  دکتر حسن موسوی شفتی

  پزشک عمومی

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، کوچه 2 ، مجتمع آژند ، بلوک a ، طبقه همکف
  تلفن: 
  03132240886  دکتر حسین شکری

  پزشک عمومی

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، کوچه 2 ، مجتمع آژند ، بلوک a ، طبقه اول
  تلفن: 
  03132240878  دکتر هومان حسینی

  پزشک عمومی

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، کوچه 2 ، مجتمع آژند ، بلوک a ، طبقه دوم
  تلفن: 
  03132240837  دکتر فریدا غضنفرپور

  پزشک عمومی

  آدرس: 
  خیابان آمادگاه ، کوچه 2 ، مجتمع آژند ، بلوک a ، طبقه چهارم  Pages