دکتر ترانه عطار

  پزشک عمومی

  آدرس: 
  ابتدای خیابان بزرگمهر ، کوچه معراج ، ساختمان پزشکان
  تلفن: 
  03132663189  دکتر الهام صولت

  پزشک عمومی

  آدرس: 
  خیابان توحید میانی ، طبقه فوقانی پاسارگاد ، ساختمان نگار 1
  تلفن: 
  03136250663  دکتر ونوس مجلسی

  پزشک عمومی

  آدرس: 
  خیابان توحید میانی ، ساختمان نگار 1
  تلفن: 
  03136251935  Pages